MTL CLICK

ครอบคลุมทุกบริการ
สะดวก ครบ จบ ในแอปเดียว

เริ่มใช้งานครั้งแรกง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอน

1

คลิกสร้างบัญชีใหม่

2

กรอกชื่อผู้ใช้และ
รหัสผ่านที่ต้องการ

3

กรอกเบอร์มือถือและรับเลข OTP
เพื่อกรอกยืนยันตัวตน

4

เลือกวิธีเข้าระบบที่ต้องการ
เช่น Face ID, สแกนลายนิ้วมือ,
หรือรหัส 6 หลัก

เพิ่มกรมธรรม์เพื่อดูผลประโยชน์และความคุ้มครองได้ง่ายๆ

1

คลิกเพิ่มกรมธรรม์

2

กรอกรายละเอียดในกรณี
ประกันรายบุคคล หรือ ประกันกลุ่ม

3

เลือกดูผลประโยชน์ความคุ้มครอง
เช่น ค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ

4

ดูผลประโยชน์และความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ โดยจะแยกรายละเอียด เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ ไว้ให้แล้ว

 

ดาวน์โหลด
MTL CLICK