บริการที่จอดรถสำหรับลูกค้า Platinum/Prestige

บริการที่จอดรถสำหรับลูกค้า Platinum/Prestige

บริการพิเศษที่จอดรถ ณ โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ เพียงแสดงสถานะสมาชิกบน Smile Service Application (ที่มีสถานะ Platinum หรือ Prestige) หรือแสดงบัตรเมืองไทย Smile Club ผู้ถือบัตร Platinum Card / Platinum Credit Card / Prestige Card / Prestige Credit Card

ศูนย์การค้า

จำนวนช่องจอดรถ

ระยะเวลา

The World Medical Center แจ้งวัฒนะ

3 ช่องจอดรถ อาคารจอดรถ ชั้น 2

1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2563

รพ.เปาโล พหลโยธิน

2 ช่องจอด ลานจอดรถนอกอาคาร

1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2563

รพ.เปาโล สมุทรปราการ

2 ช่องจอด ลานจอดรถนอกอาคาร

1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2563

รพ.เปาโล โชคชัย 4

2 ช่องจอด อาคารจอดรถ ชั้น 1

1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2563

รพ.เปาโล รังสิต

3 ช่องจอด  ลานจอดรถนอกอาคาร

1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2563

รพ.ปิยะเวท  3 ช่องจอด อาคารจอดรถ ชั้น 5A 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2563
TRIA medical wellness center 1 ช่องจอด ลานจอดด้านหน้า 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2563


** บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้สิทธิพิเศษเฉพาะ "การสำรองที่จอดเท่านั้น" สำหรับสมาชิกระดับบัตร Platinum Card / Platinum Credit Card / Prestige Card / Prestige Credit Card  ส่วนค่าบริการที่จอดรถ สมาชิกเมืองไทย Smile Club จะต้องเป็นผู้ชำระเองตามอัตราค่าบริการที่ศูนย์การค้ากำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

1. ตัวแทนและพนักงานของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สามารถใช้สิทธิ์ได้
2. การบริการที่จอดรถเป็นไปตามเงื่อนไขของศูนย์การค้า/โรงพยาบาลแต่ละแห่ง