ข้อมูลแบบประกัน

คุ้มครองผู้ป่วยใน

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าแพทย์ ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ ค่ายา เป็นต้น

มีความรับผิดส่วนแรก (Deductible)

ที่ช่วยให้เบี้ยประกันถูกลงกว่าความคุ้มครองสุขภาพโดยทั่วไป

ลดหย่อนภาษีได้

สบายสิ้นปี ลดหย่อนภาษีได้ ไม่เสียเปล่า

ระยะเวลาเอาประกันภัย

คุ้มครองถึงอายุ 81 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่

เบี้ยประกันไม่แพง

โดยเบี้ยเริ่มต้น 335 บาท ต่อเดือน (3)

หมายเหตุ

(1) สำหรับ แผน 2
(2) สำหรับ แผน 1 และ 2 โดยมีตวามรับผิดส่วนแรก 20,000 บาท
(3) ผู้เอาประกันเพศหญิง อายุ 20ปี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

โครงการสุขภาพ TOP UP เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 90/90 และสัญญาเพิ่มเติม
การประกัยภัยสุขภาพแบบ เอ็กซ์ตร้าแคร์