ข้อมูลแบบประกัน

คุ้มครองผู้ป่วยใน

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าแพทย์
ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ ค่ายา เป็นต้น

มีความรับผิดส่วนแรก (Deductible)

ที่ช่วยให้เบี้ยประกันถูกลงกว่าความคุ้มครองสุขภาพโดยทั่วไป

เบี้ยประกันไม่แพง

โดยเบี้ยเริ่มต้น 285 บาท
ต่อเดือน(3)

ระยะเวลาเอาประกันภัย

คุ้มครองถึงอายุ 81 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่

ลดหย่อนภาษีได้

สบายสิ้นปี ลดหย่อนภาษีได้
ไม่เสียเปล่า

การชำระเบี้ย

รายปี,ราย 6 เดือน , ราย 3 เดือน และรายเดือน

หมายเหตุ

(1) สำหรับ แผน 6
(2) สำหรับ แผน 5 และ 6 โดยมีความรับผิดส่วนแรก 40,000 บาท
(3) ผู้เอาประกันอายุ 18-20 ปี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
โครงการเอ็กซ์ตร้าแคร์ พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ เอ็กซ์ตร้าแคร์

 

MTL Global Connect
ป่วยต่างแดนก็สบาย ดูแลคุณได้ทั่วโลก