ข้อมูลแบบประกัน

คุ้มชัวร์…ช่วยเติมเต็มสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลที่มี

เพราะมีวงเงินแบบเหมาจ่ายเมื่อนอน รพ.รวมสูงสุด 375,000 บาท/ปี(1)

คุ้มทุกที่…เติมเต็มความอุ่นใจ เจ็บป่วยที่ไหน ก็ดูแล

เข้ารับการรักษาใน รพ. ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย(2)

คุ้มทุกบาท ทุกสตางค์ ... จ่ายเบี้ยน้อย

เริ่มต้นแค่หลักร้อยต่อเดือน(3)

คุ้มได้อีก… เบี้ยประกันภัยนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้

ทำได้ตั้งแต่อายุ 15 – 55 ปี

MTL Global Connect
ป่วยต่างแดนก็สบาย ดูแลคุณได้ทั่วโลก

Health at Home
บริการดูแลผู้ป่วยถึงบ้าน

หมายเหตุ

(1)สำหรับแผน 2
(2)กรณีในประเทศแสดงบัตรประชาชน เฉพาะโรงพยาบาลคู่สัญญาเท่านั้น กรณีต่างประเทศใช้ได้ตามสิทธิ์
(3)สำหรับผู้เอาประกันภัยเพศชายและเพศหญิง แผน 1 อายุ 15-40 ปี

  • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

 

หลักเกณฑ์ในการรับประกันภัย
1. ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย แบบประกันภัยคุ้มครองภายในระยะเวลา 10/10 : 10 ปี
สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบเหมาจ่าย : 1 ปี
(ชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึงอายุ 64 ปี และให้ความคุ้มครอง ถึงอายุ 65 ปี)
2. อายุของผู้เอาประกันภัย : 15 ปี – 55 ปี และให้ความคุ้มครองถึงอายุ 65 ปี
3. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
4. การตรวจสุขภาพ : ไม่มีการตรวจสุขภาพ (การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย)

เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ

1. ลูกค้าที่สมัครโครงการ มนุษย์เงินเดือน คุ้มชัวร์ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธ.ค. 2561 เลือกชำระเบี้ยประกันภัยรายปี
ตั้งแต่ 12,500 บาทขึ้นไป และชำระเบี้ยประกันภัยภายใน 15 วันนับจากวันที่สมัครทำประกันภัย
2. ลูกค้าจะได้รับบัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส มูลค่า 400 บาท
3. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งบัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส ให้ตามที่อยู่ของลูกค้าตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเอาประกันภัยภายในวันที่ 28 ก.พ. 2562
4. จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 กรมธรรม์
5. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
6. เงื่อนไขการใช้บัตรของขวัญเป็นไปตามที่ เทสโก้ โลตัส กำหนด
7. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า