Muang Thai
Smile Club Logo
Muang Thai Smile Club Logo
EN
ให้ทุกช่วงเวลาของการทำงานตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณ กับ โครงการ MAGENTA MTL Agent
ให้ทุกช่วงเวลาของการทำงานตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณ กับ โครงการ MAGENTA MTL Agent

สนใจสมัคร คลิก!!

MAGENTA MTL Agent
คือ การสร้างทีมงาน MTL Agent ให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ โดยการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ให้มีความสามารถทั้งทักษะความรู้ การบริการ และมีวินัยสามารถตอบโจทย์ความต้องการในด้านการประกันชีวิตและสุขภาพ อีกทั้งการวางแผนทางการเงินให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงิน เตรียมพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ความเป็น MTL Agent มืออาชีพและยกระดับให้เป็นที่ปรึกษาการเงิน 

MAGENTA MTL Agent’s qualification
- อายุ 25 – 45 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
- มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานเต็มเวลาได้
- หากมี IC license, AFPT, CFP  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 


ผู้เข้าโครงการ MAGENTA MTL Agent จะได้รับ
- ได้รับแผนรับรองรายได้ระหว่างโครงการ 
- ได้เข้ารับการฝึกอบรมรอบด้านเพื่อเป็นที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพโดยเน้นการฝึกและปฏิบัติงานจริงที่เข้มข้น
- การทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทั้งการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอแผนการเงินให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- การเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ทั้ง ประกันชีวิต กองทุนรวมและอื่นๆ
- เทคนิคการขยายตลาดเพิ่มฐานลูกค้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือรับใบสมัครได้ที่
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ฝ่ายพัฒนาตัวแทนและผู้จัดการ MAGENTA
โทร. 02-274-9400 ต่อ 3029  E-Mail. magenta@muangthai.co.th

ชื่อ/นามสกุล (Web): หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (Web): ภาษา (Web):