ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่ม สำหรับผู้ขอเอาประกันภัย ชนิดไม่มีคำถามสุขภาพ 342.41 KB ดาวน์โหลด
IR Fact Sheet ฉบับเดือนมิถุนายน 2562 616.72 KB ดาวน์โหลด
IR Fact Sheet ฉบับเดือนสิงหาคม 2562 643.16 KB ดาวน์โหลด
Global Fixed Income Fund ทำไมถึงแนะนำให้กระจายการลงทุนไป Global Fixed Income 369.78 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2562 Download 898.96 KB ดาวน์โหลด
IR Fact Sheet ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562 597.25 KB ดาวน์โหลด
IR Fact Sheet ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562 590.66 KB ดาวน์โหลด
IR Fact Sheet ฉบับเดือนมีนาคม 2562 992.69 KB ดาวน์โหลด
IR Fact Sheet ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 1,023.48 KB ดาวน์โหลด
IR Fact Sheet ฉบับเดือนมกราคม 2562 939.99 KB ดาวน์โหลด
IR Fact Sheet ฉบับเดือนตุลาคม 2562 632.72 KB ดาวน์โหลด
IR Fact Sheet ฉบับเดือนกันยายน 2562 647.94 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 09 - 13 ธันวาคม 2562 Download 1.04 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 02 - 06 ธันวาคม 2562 Download 1,018.71 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 31 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน 2564 Download 861.88 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564 Download 846.94 KB ดาวน์โหลด
IR Fact Sheet ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2562 646.58 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 09 พฤศจิกายน 2564 Download 680.39 KB ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี และรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน K-GHEALTH 13.46 MB ดาวน์โหลด
IR Fact Sheet ฉบับเดือนมกราคม 2563 642.48 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 1.25 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 Download 1.11 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 02 - 06 มีนาคม 2562 Download 1.04 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 16 -20 มีนาคม 2562 Download 1.10 MB ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี และรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 (K-2500) 14.82 MB ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี และรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 (K-2520) 14.62 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 08 - 12 มิถุนายน 2562 Download 810.46 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 31 สิงหาคม - 04 กันยายน 2563 Download 767.62 KB ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี และรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส (K-FIXEDPLUS) 11.31 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 29 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2562 Download 898.32 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 07 - 11 กันยายน 2563 Download 769.07 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2563 Download 768.90 KB ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี และรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน (K-USA-A(D)) 14.32 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 07 - 11 ธันวาคม 2563 Download 768.32 KB ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี และรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M (K-FITM) 12.09 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 01 - 05 กุมภาพันธ์ 2564 Download 758.81 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 Download 771.73 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 26 ตุลาคม 2564 Download 682.84 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 08 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 Download 759.78 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุน ประจำเดือน มีนาคม 2564 Download 773.34 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 29 มีนาคม - 02 เมษายน 2564 Download 744.07 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 19 - 23 เมษายน 2564 Download 862.52 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 07 - 11 มิถุนายน 2564 Download 861.47 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 Download 656.59 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 28 กันยายน - 02 ตุลาคม 2563 Download 768.97 KB ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี และรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดเค แพลน 3 (K-PLAN3) 11.97 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุน ประจำเดือน เมษายน 2564 Download 772.54 KB ดาวน์โหลด
"K-China-A(D) และ KFACHINA-A : ผลกระทบและแนวทางการลงทุนเมื่อจีนใช้มาตรการเข้มงวด" 498.63 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2564 Download 838.43 KB ดาวน์โหลด
เปลี่ยนกองทุนแนะนำหมวดอสังหาริมทรัพย์ จาก PRINCIPAL iPROP-D เป็น K-PROPI 281.93 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 Download 744.19 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2564 Download 861.57 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 Download 777.05 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2564 Download 846.48 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2564 Download 851.86 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 06 - 10 กันยายน 2564 Download 629.55 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 Download 681.77 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 Download 951.46 KB ดาวน์โหลด
IR Fact Sheet ฉบับเดือนกรกฎาคม 2561 1,015.26 KB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet ฉบับเดือน มกราคม 2561 1.12 MB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2561 970.53 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2563 Download 787.78 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 Download 1.14 MB ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี และรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดกรุงศรี หุ้นปันผล (KFSDIV) 7.73 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 13 - 17 กันยายน 2564 Download 652.14 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 28 กันยายน 2564 Download 651.71 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 Download 680.98 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 Download 681.35 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 28 ธันวาคม 2564 Download 675.13 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 18 มกราคม 2565 Download 704.47 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 03 - 07 พฤษภาคม 2564 Download 860.36 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564 Download 846.58 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 Download 762.67 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุน ประจำเดือน กันยายน 2564 Download 635.17 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 05 ตุลาคม 2564 Download 609.88 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 12 ตุลาคม 2564 Download 604.30 KB ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี และรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม (K-GINCOME-A(A) 15.68 MB ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี และรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ (K-GLOBE) 12.69 MB ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี และรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท (K-SGM) 12.39 MB ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี และรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดเค แพลน 2 (K-PLAN2) 13.92 MB ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี และรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดเค แพลน 3 (K-PLAN3) 13.84 MB ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี และรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S (K-FITS) 11.54 MB ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี และรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M (K-FITM) 11.48 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 Download 725.48 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 07 มีนาคม 2565 Download 709.94 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2564 Download 862.56 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2564 Download 862.53 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2564 Download 845.50 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 28 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2564 Download 845.40 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 05 - 09 กรกฎาคม 2564 Download 845.85 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 09 - 13 สิงหาคม 2564 Download 839.69 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2564 Download 843.26 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 19 ตุลาคม 2564 Download 623.11 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 02 พฤศจิกายน 2564 Download 682.51 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 7 ธันวาคม 2564 Download 678.84 KB ดาวน์โหลด
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 (K-2500) 15.82 MB ดาวน์โหลด
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 (K-2510) 16.50 MB ดาวน์โหลด
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 (K-2520) 16.10 MB ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี และรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ) 13.61 MB ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี และรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน (K-USA-A(D)) 13.77 MB ดาวน์โหลด